"הנני מביא מחר ארבה בגבולך"

ר' שלמה שוק • תשס"ז

בתוכנו קיים מתח בין הגבוליות שלנו לאינסוף שבנו. על מנת להישאר עם עצמנו עלינו ללמוד להיות בחושך. שיח לשבת פרשת בא.