היסטוריה של המשפחה 2

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג

שיעור 2- עלייתה של המשפחה המודרנית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435