העוף עולה עם הגבינה על השולחן

הרב נעם סמט • תמוז תשע"ו
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435