הפה שאמר

צבי ויינגרטן • תשע"א

עיון ביחסי הקב"ה ופרעה, והשכר שקיבלו פרעה ומצרים על השפלתם וכניעתם לפני ה'. שכר?! כן, שכר! שיח לשבת בשלח.