הרב אבישי שרייבר: על התשובה ועל החסרון

הרב אבישי שרייבר • ד תשרי תשע"ו

עיון בסיפור על פלימו והשטן (קידושין פא ע”א), ובסיפור על כפרתו של נחום איש גמזו (תענית כא ע”א). על השאיפה לנקיות מוחלטת ועל הצורך להכיל את החסרון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435