קריאות תלמודיות – אריה כהן

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

שיעור 5, אריה כהן

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435