הרב אלחנן ניר: שיעורים בספרים יהושע – פרקים כ-כא

הרב אלחנן ניר • כ' אדר א' תשע"ט

חלקו הראשון של השיעור עוסק – בעקבות דברי הגמרא במסכת מכות (דף י) ופרשנותו של עמנואל לוינס (בספרו מעבר לפסוק) – במשמעות גלותו של הרוצח בשגגה לעיר המקלט ועל המענה למתח הקיים באדם בין מעשה לכוונה. חלקו השני עוסק בפרק כ”א ובפער בין התיאור האוטופי בסיום הפרק “את כל אויביהם נתן ה’ בעיניהם” לבין המציאות שהייתה בפועל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435