הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק ב

הרב אלחנן ניר • כ' בחשוון תשע"ט

שליחת המרגלים בידי יהושע ליריחו לכאורה נוחלת כישלון מהיר – מלך יריחו שומע מיד על ביקורם. מה בכל זאת משמעות שליחות זו בפתח הכניסה של ישראל לארץ ועיצד היא נועדה לתקן את שליחת המרגלים בידי משה?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435