הרב אלחנן ניר: שיעורים בספר יהושע – פרק י

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט

כוונתם של מלך ירושלים ושאר המלכים להילחם באנשי גבעון מכריחה את יהושע להילחם בתוקפים ומביאה לכיבושו את כל הדרום. בין נס לטבע, ובין התערבות שמימית למלחמה צבאית-ריאלית בשינוי גרמי השמים בפרקנו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435