הרב יאיר דרייפוס: שיחה לפתיחת זמן חורף תשע”ט

הרב יאיר דרייפוס • ב' בחשוון תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435