הרב יוסי גמליאל: שופר ונגינה

הרב יוסי גמליאל • כ"ה באלול תשע"ח

שיעור כללי במסכת ראש השנה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435