הרב נעם סמט: בבא קמא 10, “הצד השווה שבהן”

הרב נעם סמט • ו' בכסלו תשע"ט

שיעור כללי בסוגיית “הצד השווה שבהן” בדף ו’ ע”א, ובארבע מימרות האמוראים שמופיעות בה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435