הרב נעם סמט: בבא קמא 22, “בעלים מיטפלין בנבלה” – שיעור שני

הרב נעם סמט • כ"ה טבת תשע"ט

שיעור כללי בסוגיה העוסקת בשאלת הקניין בנבלת הבהמה שנפגעה כתוצאה מהנזק, ובתפקידה האפשרי במערכת הפיצויים כלפי הניזק

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435