הרב נעם סמט: בבא קמא 27, “עביד איניש דינא לנפשיה”

הרב נעם סמט • כ"ד שבט תשע"ט

שיעור כללי ראשון בסוגיית עאד”ל, ניתוח ספרותי של הסוגיה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435