הרב נעם סמט: בבא קמא 28, "נשברה כדו"

הרב נעם סמט • ח' אדר א' תשע"ט

שיעור כללי בסוגיה העוסקת בהתקלות ברשות הרבים, ובעקבות מחלוקתם של רב ושמואל.