הרב קוק בעיני הרב שג”ר: 6 – האחדות הכוללת ואתגריה

הרב נעם סמט • 7.12.2020

עיון בתפיסת האחדות הכוללת והשלכותיה מבחינת היחס לעולם ולתופעות המתחדשות שבו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435