הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ל אדר ב.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435