הרב שג”ר אל מול הדתיות הלאומית ואל מול החרדיות

הרב אלחנן ניר • כד סיון תשע"ח

על היחס בין האופק החרדי והדתי לאומי בהגותו של הרב שג”ר, על רומנטיזציה ופיכחון, ציניות ותמימות. מתוך יום העיון ‘החרדים אל דברו: האופק החרדי אל מול האופק הדתי לאומי בעבודת ה”.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435