הרב שג”ר והשפת אמת

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד סיוון תשע"ו

עיון בתורה של השפת אמת ובדבריו של הרב שג”ר עליה, על המתח בין אמת ואמונה, מיסטיקה ואקזיסטנציאליזם, בחסידות ובתורתו של הרב שג”ר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435