הרהורים על הציונות של הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

שיעור שהועבר בישיבת פתח תקווה על האבלות והציונות במשנת הרב שג”ר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435