התגלות שיעור 5

איתן אברמוביץ • תשע"ד

מריה”ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה – שיעור 5

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435