התחנה האוניברסלית: יהדות ואיסלם

הרב דוד מנחם • כ"ה אייר תשע"ה

הרב דוד מנחם ביקר בישיבה, ודיבר על הצורך להכיר את האיסלם בפרט ודתות אחרות בכלל, לצמצם את ביטויי השנאה כלפיהם, ולפתח את האמירה של היהדות כלפי העולם כולו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435