ה’ בקול שופר

ישי מבורך • 

עבודת אלול בחסידות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435