ומבשרך לא תתעלם – הפטרת יום הכיפורים

הרב אלחנן ניר • ה תשרי תשע"ז

קריאה בהפטרת יום הכיפורים בישעיהו פרק נח, ועיון בשני סיפורים מדרשיים ובפרשנות הברסלבית ביחס לבשר ממנו אנו נדרשים להפסיק להתעלם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435