ועד בעלי המוסר: גישת המנוחה אצל בעלי המוסר

זוהר מאור • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435