ועד בעלי המוסר: הרלוונטיות של בעלי המוסר

זוהר מאור • קיץ תשע"ח

עיון בשאלה האם תורתם של בעלי המוסר רלוונטית, וכן בתפיסת האימננטיות של בעלי המוסר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435