ועד בעלי המוסר: מידת הדין אצל ר’ ירוחם ממיר

זוהר מאור • חורף תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435