ועכשיו לאכול

בניה שטכלברג • תשס"ט

רבים מענייני הפרשה נוגעים לא נוגעים במשמעות האכילה – נושא מרכזי בחיינו (ובצדק) שמעלה הרהורים רבים…שיח לשבת שמיני

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435