זהר: לשון הקודש ולשון לימודים

אבישר הר-שפי • כ"ב טבת תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435