זהר: שישים אותיות של ק”ש, שיעור שני

אבישר הר-שפי • ג' אדר ב' תשע"ט

המשך הסיפור מהמדרש הנעלם, עליית הנשמה של רבי דוסתאי ורבי חגי והתעוררותם ממנה. על מסורת שישים האותיות שבפרשיית ק”ש, על המעבר משפת ההיכלות לשפת הקבלה, ועל עליית הנשמה בלילה, מהגמרא אל הזוהר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435