זה הדבר

צבי ויינגרטן • תשע"א

המילה זה, המצביעה, משמשת לחכמים טריגר לדרשות על המצביעים עצמם. שיח לשבת ויקרא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435