זוגיות ופנימיות התורה 19: ריבוי לאה ותמנע

הרב אלחנן ניר • כז' אדר א' תשע"ו

עיסוק בעולם ה’לאתי’, דיבורים על תמנע, על האישה הכושית של משה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435