זוגיות ופנימיות התורה 2 – לזאת יקרא אשה

הרב אלחנן ניר • ט אלול תשע"ו

לימוד על זכריות ונשיות, זיכרון ושכחה, על פי פירושים שונים לסיפור יצירת האדם ואשתו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435