זוגיות ופנימיות התורה 24: תיקון חצות

הרב אלחנן ניר • כב' אייר תשע"ו

פתיחת השיעור עוסקת במקורות ההלכתיים לתיקון ולבכי על החורבן בלילה. בהמשכו, עיסוק במשמעות התיקון לפי האר”י בשער הכוונות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435