זוגיות ופנימיות התורה 25: גלות התורה

הרב אלחנן ניר • ז' סיוון תשע"ו

הקשר בין חורבן הבית לשריפת התורה: עיון בדברי האר”י, ר’ נתן מנמירוב והראי”ה קוק באורות המלחמה והתבוננות בנוסח התיקון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435