זוגיות ופנימיות התורה 28: המשיחים במקרא

הרב אלחנן ניר • כח' סיוון תשע"ו

ארבעה מודלים ליחסים העולים מן הפסוקים בין מב”י למב”ד, דברי הגמרא בסוכה נב על ההספד הנישא על מב”י ודברי המדרשים על כך.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435