זוהר לפרשת לך לך

הרב נעם סמט • תש"ע
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435