חבורת אומות העולם 1: מפגש פתיחה

זוהר מאור • י' אלול תשע"ח

שיעור פתיחה לחבורה שתעסוק ביחסים המשתנים אל לא-יהודים במהלך ההסטוריה וההגות היהודית. המפגש הראשון סבב סביב מקומם של גויים בחברה היהודית-ישראלית בת זמננו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435