חבורת אומות העולם 18: בעל התניא ואומות העולם

זוהר מאור • ה' אדר ב' תשע"ט

ישראל שיינין פורש את יחסו של מייסד חסידות חב”ד, אדמו”ר הזקן – אל הגויים, באמצעות הנפש והקליפות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435