חבורת אומות העולם 8: הנצרות

זוהר מאור • י"ט בכסלו תשע"ט

משה בלאו סוקר את התפתחות הנצרות והפרדותה מישראל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435