חבורת איזביצא: בשלח

אחיה סנדובסקי • י"א שבט תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435