חבורת איזביצא: ויגש

אחיה סנדובסקי • ה' טבת תשע"ט

לעיתים נראה כי הרשע אמיץ מהצדיק, אך באמצעות העימות בין יוסף ויהודה מסביר האיזביצר על האומץ של הצדיק, ומרחיב על הרשעים המלאים בחרטות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435