חבורת איזביצא: ויקהל, פורים

אחיה סנדובסקי • כ"ג אדר א' תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435