חבורת איזביצא: יתרו

אחיה סנדובסקי • י"ח שבט תשע"ט
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435