חבורת הנבוכים

איתן אברומביץ • תשע"ג

מורה נבוכים- שיעור 2

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435