חבורת הנבוכים

איתן אברמוביץ • תשע"ג

מורה נבוכים- שיעור 1

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435