חבורת הקהילה – סיכומים והגיגים

ד''ר זוהר מאור • תמוז תשע''ה

התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות. שיעור 20 – העלאת מחשבות ושיחת סיכום לחבורה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435