חבורת יום ג – אור ונס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

דיבור דרך הלכות הרמב”ם על הנר מיקומו ומשמעותו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435