חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ • תשע"ד

עד יום מותו אחכה לו – מקריות מוחלטת (פרק שלישי ב’שובי נפשי’)

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435