חבורת לימוד בכתבי הרב שג”ר

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

קריאה בדרשה ‘שמחת פורים’ מתוך הספר ‘פור הוא הגורל’

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435